Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Към всички заинтересовани родители

 Екипът на ЦСОП Варна Ви предоставя насоки за работа в домашни условия, изготвени от колегите ни от ЦСОП "Едуард Сеген", гр. София. По-долу дадените идеи и помощни материали са с цел да се осигури по-добро взаимодействие между учител-родител-дете. Предлаганите насоки могат да бъдат ползвани винаги и да бъдат един чудесен помощник на родителя при работата с детето в домашни условия.

 Има две части, като едната е създаване на навици за самообслужване, а другата е за създаване и подобряване на   уменията за писане, смятане и др. Важно е да се отбележи, че фокусът е върху детето - ЗАБАВЛЯВАМ СЕ И УЧА! :)