Административни услуги

След подадено ЗАЯВЛЕНИЕ от страна на родителя, ЦСОП Варна издава следните докумети в упоменатите срокове.

Бланки за заявленията могат да бъдат изтеглени от тук или да бъдат предоставени от груповия ръководител на ученика.

Психолого-педагогическа характеристика

Срок: 5 работни дни

Служебна бележка

Срок: 3 работни дни