Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Материална база

... преход  от  килийно  училище  към  модерен  Център...

Центърът за специална образователна подкрепа Варна се  намира в централната част на града. Удобна локация, с наличието на близки автобусни спирки на извънградски и градски транспорт.

Центърът разполага с девет учебни кабинета и ерготерапевтично пространство. Подкрепящата среда в кабинетите е съобразена със сензорно интегративните дисфункции и нужди на децата по възрасти. В кабинетите в предучилищна и начално училищна група е предоставена мултисензорна среда, която предполага редуването на учебна и двигателна активност, която се пречупва през практическия опит на детето/ученика.

За невербалните деца от аутистичния спектър и трудно подвижните с ДЦП, Центърът разполага и работи за успешната комуникация чрез устройство за контрол с поглед Communicator5 и игри за тренинг на погледа и забавления Tobii.