Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

История

От 1 август 2017 година, ПУ „Братя Миладинови” - гр. Варна се преобразува в Център за специална образователна подкрепа. Центърът трябва да отговори на съвременните изисквания за обучение на деца с проблеми в развитието. ЦСОП е наследник на традициите на ПУ "Братя Миладинови", отворило врати през 1949 година - „Министерството на Народната просвета цели да даде подходящо образование на децата с умствени и телесни недостатъци. В началото на учебната 1949/1950 г. ГНС-Варна, отдел „Просвета” обявява първите две вакантни места за учители в помощни паралелки…".
Така от две помощни паралелки през учебната 1954/1955 г. се взема решение за откриване на самостоятелно Помощно училище.
Училището носи името на братя Миладинови, които са изтъкнати български възрожденци, просветители и фолклористи.
Днес Помощно училище „Братя Миладинови” вече съществува като ЦСОП. Всяка една от изминалите години е оставила траен отпечатък в съзнанието на ученици и учители с многобройните празници, игри и срещи.