Екип на ЦСОП-Варна

Администрация

Светлана Иванова – Директор
Рая Стефанова – Заместник-директор УД (учебна дейност)
Звезделин Златев – Заместник-директор АДС (административно стопанска дейност)
Радка Георгиева, счетоводител
Весела Стоянова, технически секретар

Контакти

Учители

Зорница Вълкова – I група
Жасмина Димитрова – II група
Десислава Тенева – III група
Зюхтие Осман Халил – IV група
Даниела Иванова – V група
Диляна Иванова Василева – VI група
Светлана Живкова – VII група
Кирила Христова–Памукова – VIII група
Деница Бонева – IX група
Албена Маринова – X група
Илка Иванова – XI група
Даниела Георгиева – XII група
Мая Шиварова – XIII група
Филип Стоянов – XIV група
Николай Христов – XV група
Паулина Тодорова – XVI и XVII група
Невена Христова – XVIII, XIX и XX група
Нина Русева – XXI и XXII група
Петя Василева – XXIII група
Росен Драганчев – XXIV група
Александра Чолакова – XXV група
Анна Вушкова – XXVI група
Мария Шишкова – XXVII
Лидия Милкова – учител ЦОУД
Георги Минков – учител ЦОУД
Румяна Асенова – учител ЦОУД
Мирослав Николов – учител ЦОУД
Гинка Станчева – учител ЦОУД

Терапевти

Рая Стефанова – клиничен психолог
Михаела Иванова – психолог
Илиана Попова – психолог
Жулиета Накова – логопед
Звезделина Атанасова – логопед
Михаела Георгиева – ерготерапевт
Анастасия Осман – рехабилитатор
Мариян Янакиев – кинезитерапевт