Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Екип

 

 

Светлана  Иванова - Директор

Рая  Стефанова – Зам.директор учебна дейност

 

 Учители

Зорница Вълкова - I група

Жасмина Димитрова - II група

Таня Борисова - III група

Зюхтие Осман Халил - IV група

Росица  Кировa - V група

Диляна Иванова Василева - VI група

Светлана  Живкова - VII група

Кирила  Христова–Памукова - VIII група

Стефи Андонова - IX група

Цанка Ненова - X група

Антония Михнева - XI група

Даниела Георгиева - XII група

Мая Шиварова - XIII група

Филип Стоянов - XIV група

Николай Христов - XV група

Паулина  Тодорова - XVI  и XVII група

Невена  Христова - XVIII, XIX и XX група                   

Нина  Русева - XXI и XXII група

Антоанета Станоева - XXIII група                      

Лидия  Милкова - Учител ЦОУД

Даниела Иванова - Учител ЦОУД

 

Терапевти

Рая Стефанова - клиничен психолог

Илияна Попова - психолог

Десислава Тенева - психолог

Жулиета Накова - логопед

Диана Маринова - логопед

Михаела  Георгиева - ерготерапевт