Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Екип

 

Светлана  Иванова - Директор

Рая  Стефанова – Зам.директор учебна дейност

 

 Учители

Зорница Вълкова - I група

Жасмина Димитрова - II група

Таня Борисова - III група

Зюхтие Осман Халил - IV група

Даниела Иванова - V група

Диляна Иванова Василева - VI група

Светлана  Живкова - VII група

Кирила  Христова–Памукова - VIII група

Стефи Андонова - IX група

Цанка Ненова - X група

Илка Иванова - XI група

Даниела Георгиева - XII група

Мая Шиварова - XIII група

Филип Стоянов - XIV група

Николай Христов - XV група

Паулина  Тодорова - XVI  и XVII група

Невена  Христова - XVIII, XIX и XX група                   

Нина  Русева - XXI и XXII група

Петя Василева - XXIII група    

Росен Драганчев - XXIV група   

Александра Чолакова - XXV група

Анна Вушкова - XXVI група            

Лидия  Милкова - учител ЦОУД

Георги Минков - учител ЦОУД

Деница Бонева - учител ЦОУД

Мирослав Николов - учител ЦОУД

 

Терапевти

Рая Стефанова - клиничен психолог

Илияна Попова - психолог

Десислава Тенева - психолог

Жулиета Накова - логопед

Звезделина Атанасова - логопед

Михаела  Георгиева - ерготерапевт

Анастасия Осман - ерготерапевт

Мариян Янакиев - кинезитерапевт