Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Административни услуги

След подадено ЗАЯВЛЕНИЕ от страна на родителя, ЦСОП Варна издава следните докумети в упоменатите срокове:

1. Психолого-педагогическа характеристика - 5 работни дни;

2. Служебна бележка - 3 работни дни;

 

Забележка: Бланки за заявленията могат да бъдат изтеглени от тук или да бъдат предоставени от груповия ръководител на ученика.