Възобновяване на присъствения образователен процес на деца и ученици от ПГ и 1-ви до 4-ти клас в ЦСОП Варна от 04.01.2021 г.

На 04.01.2021г. се възобновява присъствения образователен процес за деца и ученици от ПГ и  1-ви до 4-ти клас в ЦСОП-Варна. Продължава провеждането на терапевтични дейности с деца и ученици, които са заявили писмено желание и по утвърдения график. Предоставя се възможност на учениците от 5-ти до 12-ти клас от ЦСОП-Варна за присъствено обучение от 04.01.2021г. след заявено писмено желание от родител.

В случай на възникнали въпроси, родителите да се обръщат към директора на ЦСОП Варна на тел: 0878 521 823, както и към груповите ръководители.