ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Топло и студено / Опознавам света чрез сетивата си

Опознаването на света става през сетивата на детето - мирис, вкус, зрение, допир, слух, вестибуларна система, проприоцепция.

Родителя може да се направи демонстрация на различните състояния на водата. Детето може да пипне и да си поиграе с кубче лед, а родителят да повтори „ЛЕД,студено е”, а след това да се доближи на безопасно разтояние ръчичките на детето над парата и отново да се каже „ГОРЕЩО,пара”. С две чаши вода да си поиграе детето, преливайки от чаша в чаша „ВОДА,течност”.

Вижте майката на Анна Мария как е организирала средата: