ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Полезни умения / Приготвяне на пролетна салата с мама

Няма по-хубаво от това детето да помага на мама в ежедневните приготовления на храната, както и в подготвянето на празничната трапеза. Чрез включването на детето в готварските дейности, му се помага в следното:

* докосва различни тексутри на храната, като по този начин се обогатяват сензорните му възприятия и е много вероятно детето да ОПИТА нова храна (което знаете, че при някои деца е почти невъзможно). Дениз от групата на г-жа Халил за първи път е опитал краставица, след като майка му го е включила в беленето на зелечука!

* формира, подобри и упражни фината си моторика;

* подобри зрително-моторната координация;

* оптимално да достигне независим и достоен живот;

* комуникира с близките си по качествен начин, който е в праяк контекст със ситуацията;

* обогатява се пасивен и активен речник;

* положителна емоционална обагреност;

* и много други...