ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Писане на букви по пунктир

Графомоторните упражнения са сред най-важните за формиране, упражняване и утвърждаване на моторната памет. В педагогиката на Мария Монтесори има специален раздел, в който е обяснено колко е важно да се изгради моторна памет за формите, буквите и цифрите.

Вижте нашата Никол как си изпълнява поставените задчи в домашни условия: