ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Обобщение на буква "О"

Във видеото е показан един от последните стадии на усвояване на вокал "О" - изписване на голяма дъска с контрастен цвят.

NB(!) Визираме само и единствено усвояване на ГОЛЕМИ ПЕЧАТНИ БУКВИ, не бързайте да запознавате детето с ръкописните докато не е усвоило печатните и не е ограмотено с печатната азбука!

Хубаво и препоръчително е преди да се достигне до този етап, да се мине през следните фази на запознаване с всеки звук и буквения му аналог:

* опесъчени плочки;

* картонени, пластмасови или дървени цели елементи (или от друг материал);

* направата на букви от пластелин, мека тел, тесто и др.;

* кратки видеа и презентации с буквите на ясен език и хубави анимации/илюстрации;

* посочване на буквите в картинна азбука;

* посочване (и ако може изговаряне) на буквите в детско букварче;

* графомоторни упражнения на тетрадка, работни листи или върху очертания с графитен молив, които детето трябва да мине с удобно за него контрастно пишещо средство;

* самостоятелно изписване на буквите с помощ от възрастен (както е във видеото с Коки и мама);

* изписване на буквата самостоятелно под диктовка;