ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

НОВО: Рисувам човешко лице

Рисуването на човешка фигура е важен етап в развитието на детето. По този начин то проектира своите знания, възприятия и представи за своето тяло и за тялото на околните. Колкото повече елементи има в човешката фирура, толкова развитието на детето е на по-адекватен етап. Като ориентировъчен тест може да ви послуши т.нар. "Тест на Гудинъф", който може да намерите чрез търсачката на Google. 

Във видеото е показано как Габи с помощта на мама рисуват лицето на тати :)