ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Музикално-ритмични упражнения

Коки заедно с мама изпълняват музикално-ритмични упражнения на фона на песента "Танцувай с мен" с импровизирани движения, имитирайки действията от клипа. Чрез това приятно занимание се постигат редица цели:

* координация на цялото тяло;

* опознаване на частите на тялото;

* комуникация;

* положителна емоционална обагреност;

* пасивен и активен речник;