ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Изработване на Великденско петле

Още едно хубаво занимание с мама и дете :)

Чрез съвместната подготовка за предстоящите Великденски празници, помагаме на детето да се ориентира във времето, сезоните, да съпреживее с подходящата емоция, както и да се забавляваме заедно.

Чрез изработването на празничните декорации формираме и възпитаваме у детето естестически усет за красивото. Освен това отново мултисензорно обогатяваме сетивата му и е много вероятно то да пожелае да опита нови храни и да се докосне до нови текстури - ПОВИШАВАМЕ адаптивните му способности