ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Игра с капачки за количествен състав на числата

Количествен състав на числата от 1 до 4 с капачки и чаши. По този начин математиката "минава през ръцете" и детето буквално усеща състава на всяко число.

Чашите са подредени в посока от ляво към дясно. По този начин се упражнява "пасивно" за четене и писане. Хубаво е оптимално да бъдат структурирани заниманията така, че да се спазва тази ориентация. По този начин детето ще автоматизира посоката на работа, както и ще стане по-подредено при останалите задачи.