Упражнения по биология в занималнята на ЦСОП-Варна

Упражненията по биология в занималнята на ЦСОП-Варна са интересни и забавни.

Децата сглобиха модел на човешкото тяло с подвижни елементи, чрез който онагледиха и допълниха знанията си.

Припомниха си основните части на тялото, къде се намират и как работят. Научиха нови факти и добиха ясна представа за устройството на различните системи.