Сензорна терапия и ерготерапия

Автор: Анна Динчева, сензорен терапевт,
завеждащ Комплексната програма по Ерготерапия и сензорна терапия към РЦПППО София-град

Сензорна терапия и ерготерапия

Сензорно-интегративната терапия по Ayres има за цел да подобри способностите на детето да си взаимодейства с предмети и пространствени  дадености в постоянно променящата се среда. И по-конкретно….

 • Нормализиране на сензорната преработка
 • Промяна в нивото на възбудата
 • Влияние върху вниманието
 • Мотивацията като „двигател” за дейности
 • Иницииране на идеацията
 • Подобряване на двигателното планиране
 • Организиране на поведението

Практични съвети

 • Бъдете ясни, категорични и системни в изискванията си към детето /еднакви изисквания и подход от всички работещи с детето-екип, родители и др./
 • Детето със СИД е на първо място ДЕТЕ- то трябва да прави това, което и неговите връстници, самостоятелност, самообслужване
 • Всяко дете с аутизъм/СИД е уникално и различно- редно е средата да се напасне към него, а не обратното
 • Колкото по-добре познавате детето, толкова по-лесна и ползотворна ще бъде работата ви с него /често то ще ви праща сигнали, които могат да бъдат сбъркани с проява на лош характер или прищявка, а в същност са пряко свързани с физически дискомфорт, сензорно пренатоварване или невъзможност да се справи/разбере/
 • Кратки, ясни и точни инструкции /децата с аутизъм и СИД най-често имат сериозно затруднение в преработката на слуховата информация и най-вече декодиране на речта, дългите, абстрактни и разширени инструкции/фрази са трудни и/или напълно неразбираеми за детето/
 • Структурирайте средата, така че да бъде приятна, полезна и разбираема за детето /често при децата с аутизъм и СИД зрителната система е водеща и приориретно възприемат нова информация през нея/ използвайте визуална подкрепа под формата на снимки, картини и/или пиктограми за да познава детето средата, да може да изразява желанията/нуждите си и да работи самостоятелно следвайки вашите инструкции
 • Използвайте силните страни на детето – всяко дете МОЖЕ нещо- има интереси, талант в определена област или просто нещо, от което се мотивира. Силните страни на детето ще бъдат ваш пръв „помощник“ и „силно оръжие“ в съвместната ви работа
 • Работете ЗАЕДНО – водете се от идеята, че детето е „комплексна система“, върху която оказват влияние множество фактори от средата – СЕМЕЙСТВО, ПРИЯТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТИ И ТЕРАПЕВТИ трябва да мсилят и работят в една посока. В противен случай, целите, коитро си поставите, ще бъдат трудно постижими.

Предишна статия