Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Игри с макарони

 Освен вкусни за децата, макароните са чудесни и за игра. Изберете сами: изработване на цветен гердан, комбиниране с пластилин и леща, сортиране, пресипване или обикновено докосване до този продукт. Всички тези дейности стимулират тактилна сетивност, фина моторика, координация око – ръка и умение за едновременно използване на двете ръце. Чрез игрите с макарони подпомагаме заучаването на цветове и форми, както и езиково – говорното развитие на детето.
   Приятни занимания!

 /автор: Нина Русева - специален педагог в ЦСОП Варна/

 

   РАБОТА С МАКАРОНИ