Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Да се научим на нашите ЕМОЦИИ и ЧУВСТВА

 

Изготвил статията: Михаела Георгиева

Ерготерапевт, ЦСОП-Варна

 

 

Емоции и чувства

Децата учат за емоциите по същия начин, по който се учат да пишат, да четат, да карат колело – като изпробват неща, опитват се да имитират поведение и получават обратна връзка за това, което правят от хората около тях.  Придобиването на тези умения става от много източници –от семейството, приятелите, учителите и от средата, която ни заобикаля. Посрещайте всяка емоция и се фокусирайте върху „какво е”, а не в „ами ако”.

 

Разпознаване на емоции

  Първата крачка, за това да научим децата, да се справят с емоциите си, е да могат, да ги разпознават и назовават. Това най-лесно може да стане под формата на игра. (Вижте приложения файл)

  Може да се започне с думи, които да показват усещания на тялото. Например за „болка в коремчето“ (когато са притеснени), за това, че „сърцето им тупка бързо“ (когато са уплашени или развълнувани). Неща, които те усещат, но все още не могат да назоват с правилната дума.

  Говорете за емоциите и чувствата в моментите, когато сте заедно с детето. „Виждам, че се смееш. Щастлив ли си?“; „Ева падна на земята. Как мислиш, че се чувства в момента?“ Когато детето научи определени думи и е наясно със значението им, окуражете го да ги използва. Съставяйте изречение, пишете заедно история за любимия му герой или дори цяла приказка.

  Едва когато детето успее да разбере емоцията и как се чувства, тогава можете да му помогнете за намирането на причината- откриване на правилен подход за справяне  и за редуциране на подобни състояния в бъдеще.

  Емоционалната интелигентност е важен елемент, който се съдържа в структурата на училищната готовност. Готовността на детето за училище съдържа ключови съставки: увереност, любопитство, активност, самоконтрол, свързаност, способност за общуване и за сътрудничество. 

Емоциите и поведението

  Когато детето може да назове емоцията си и да идентифицира причините за нея („Чувствам се тъжен, защото Мими не иска да си играе с мен“), трябва да му покажете, че има различни варианти за справяне. За децата е трудно да контролират това, което чувстват. Добре е то да може, да свърже емоциите и поведението си.

  Ето няколко различни начина за реакция, на които можете да научите детето си, независимо от възрастта му:

 • Поискай помощ;
 • Реши проблема с думи, кажи нещото, а не го прави (Кажи: „Аз съм ядосан“ вместо да хвърляш играчката, да удряш другото дете);
 • Говори с възрастен - разкажи му какво изпитваш;
 • Поеми дълбоко въздух;
 • Опитай се да опишеш как се чувстваш;
 • Помисли за друг начин да реагираш;
 • Брой до 10 и опитай отново;
 • Напусни ситуацията и започни да се занимаваш с нещо, което харесваш;
 • Поискай прегръдка.
 • https://www.noviteroditeli.bg/zaedno/ot-1-do-3-ot-3-do-6-ot-7-do-10-ot-11-do-14/49-frazi-s-koito-da-uspokoim-uplashenoto-hlape

Работата с емоциите помага на децата да:

 • разпознават своите и тези на хората около тях;
 • да ги анализират и управляват;
 • да ги използват, за да моделират мисленето и поведението си;
 • да развият емпатия – да имат предвид чувствата на другите хора, особено когато става въпрос за вземане на решения;
 • да общуват пълноценно;
 • да израснат уверени в себе си;
 • да бъдат успешни;

 

---------------------------------------------

Използвани източници:

https://priobshti.se/article/u-doma/emocii-i-razpoznavane-na-emocii?fbclid=IwAR2E6L8G5fc8rRSFCkli8JCELhny-u0rdOmFRqNP0itaGZ6kUbllQAiYGO4

Прикачени документи

Идеи за игри