ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Апликация ,,Агънце,,

Ето една лесна и много весела апликация с подръчни материали за Гергьовден по инициатива на Габи-мама.
 
  
 
При апликирането детето не само механично пренася това, което е видяло и запомнило, а то мисли за предметите, като у него възникват различни преживявания свързани с тях. Това спомага за развитие и формиране на качества на личността, необходими за успешното приобщаване към околния и социалния свят.