Психологическа подкрепа в ситуацията на COVID-19

Безплатна телефонна линия за осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с Covid – 19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда – 0877 566 696.

Телефонната линия работи от понеделник до петък, от 8:30 до 16:30 часа. Отворена е за ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти.

Повече информация в единния информационен портал coronavirus.bg