ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Честит 11 май - празник на светите братя Кирил и Методий от децата от 9-та, 10-та, 11-та и 18-та група в ЦСОП Варна

                 11 май - Ден на Първоучителите - Светите братя Кирил и Методий -

“Достойно ест” за първите апостоли, просветители български и тяхното дело - азбуките и книгите

 

        На 11 май Българската православна църква почита паметта на Светите братя Кирил и Методий, канонизирани като светци от Българската православна църква.

      

        Възпитани от ранно детство в любов към науката и православната вяра, те стават факлоносци сред тъмата на езичеството и невежеството на славянските няроди през времето в което живеят - 9 век след Христа.

        Познавайки добре славянските езици и наречия, заедно създали първата славянска азбука - глаголицата, с която тръгнали на своята велика богоизбрана мисия - да просвещават славянството.

   

         В Панония и Моравия те, като Христовите апостоли, учели народа на християнската вяра и го отвръщали от езичеството, като говорили на разбираем от всички език и превеждали богослужебните книги от гръцки на славянски с помощта на новосъздадената от тях азбука. Така сеели сред народа едновременно истините на християнското учение и ограмотявали невежите, които до този момент не знаели нито да четат и пишат, нито да разбират значението на словото за Бога.

       Изтърпяли много скърби и гонения. Когато по-младият брат Кирил свършил земния си път в Рим, по-възрастният му брат Методий продължил делото му. По-късно техните ученици дошли в България и донесли светлината на славянското просвещение и в нашите земи. Благодарение на тях България става първата славянска държава със своя национална култура и своя независима от чуждо влияние Църква. Народът говорел, пеел, четял и пишел на разбираем език. По-късно Църквата ги канонизира като равноапостолни светци и във всяка църковна служба се споменават имената им като Божии светила, пръснали светлината на християнската православна вяра над българското небе.

         На иконата в тяхна чест те винаги са изобразявани заедно, държащи създадената от тях азбука в ръце.       

 

         Учениците от  9-та, 10-та, 11-та и 18-та група  в ЦСОП град Варна, са достойни наследници на Светите братя  и продължават тяхното свято дело. Подкрепени от своите учители, те уверено усвояват буквичка след буквичка. Със своите малки ръчички се старят да ги изписват. Колко радост има в грейналите им очи, когато казват: “Аз мога“, „ Успях“.

   

 

В чест на празника децата от групите участваха с голям ентусиазъм,  постараха се много  и оцветиха  рисунки с ликовете  на двамата братя,

   

  

красиви църковнославянски букви,   

    

 направиха венци от живи цветя, с които засвидетелстваха своята почит, уважение и преклонение пред  великото дело на двамата братя

   

 

         Празнувайте този свят ден - Денят  на Първоучителите с  нас - децата от Центъра за специална  образователна подкрепа гр. Варна, защото това е празник на българският дух и език, запазил се през вековете, благодарение святото дело на двамата апостоли. Заедно можем всичко!

   

 

Видео поздрав на децата от ЦСОП-Варна:

 

Проекта изготвиха:

специалните педагози:

Кирила Христова – Памукова – 9 гр.

Стефи Андонова – 10 гр.

Цанка Ненова – 11 гр.

Антоанета Станоева – 18 гр.

Жулиета Накова – логопед

Диана Маринова – логопед