Процедура и заявление за насочване след 7-ми клас на ученици със СОП

В приложените документи можете да се запознаете с процедурта и да изтеглите необходимото заявление.