ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Постъпване в ЦСОП и получаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ след края на обучението