Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Постъпване в ЦСОП и получаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ след края на обучението