Преустановяване на учебни занятия и групови дейности 6-12 клас

Заповед за преустановяване на учебни занятия и групови дейности 6-12 клас за периода 15-26.03.21г.