Представяне на ЦСОП-Варна

На 26.01.2024г. бе проведена Методическа среща на педагогическите съветници и училищните психолози във Варна на тема “Общински центрове за извънучилищна психологична подкрепа на деца, млади хора, родители, педагогически специалисти”. В нея Център за специална образователна подкрепа – Варна взе участие с презентация на Зам. директора и психолозите, представящи образователните и терапевтични услуги за деца.

ЦСОП – Варна е един от най – големите и бързо развиващи се центрове в страната за деца със специални образователни потребности, който се стреми да отговори на съвременните изисквания за обучение и терапия. Тук ние предоставяме защитено пространство за децата и техните родители, където посрещаме с професионална отговорност нуждите им. Следвайки принципите на съвременните подходи за работа с деца със СОП, вярваме, че организацията на средата и ежедневието на учениците имат терапевтично въздействие на базата на разпределения трансфер и структурирането на времето и пространството.