План-програма – безопасност на движението по пътищата

План за 2021 г. на ЦСОП Варна за действие за безопасност на движението по пътищата.