Обучение на специалисти в ЦСОП-Варна

Министерството на образованието и науката инициира провеждане на обучения на специалисти от центрове за специална образователна подкрепа на тема „Разрешаване на спорове и конфликти чрез медиативни техники“, осъществени от сдружение Институт за правозащита, равноправие, информираност и медиация.

В периода 16-18 февруари 2022 г. ЦСОП-Варна беше домакин на обучението. Педагогически специалисти от ЦСОП Св. Св. Кирил и методий – с. Кривня, ЦСОП Акад. Т. Самодумов – с. Кранево, ЦСОП Д-р Петър Берон – гр. Добрич, ЦСОП-гр. Силистра и ЦСОП Хела – гр. Нови Пазар се включиха присъствено и в онлайн връзка.

Участниците се запознаха с начини за уреждане на неразбирателствата между ученици, учители, родители, ръководство и настоятелства.