ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Условия и ред за пропускане и престой на служители, ученици, граждани и превозни средства в сградата и района на ЦСОП Варна.

 - Изображение 1