ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

От 12.04.2021 г. в ЦСОП Варна се подновяват присъствените учебни занятия.

 - Изображение 1