Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Психологическа подкрепа в ситуацията на COVID-19

Безплатна телефонна линия за осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с Covid – 19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда - 0877566696.

Телефонната линия работи от понеделник до петък, от 8,30 до 16,30 часа. Отворена е за ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти.

Психологическа подкрепа в ситуацията на COVID-19 - Изображение 1