Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Провеждане на присъствени терапевтични дейности и дейности за подкрепа на личностното развитие в ЦСОП Варна за периода 7.12.-18.12.2020 г.

                                      ЗАПОВЕД ТЕРАПЕВТИ1

                                       ЗАПОВЕД ТЕРАПЕВТИ 2

                                       ЗАПОВЕД ТЕРАПЕВТИ 3

Провеждане на присъствени терапевтични дейности и дейности за подкрепа на личностното развитие в ЦСОП Варна за периода 7.12.-18.12.2020 г. - Изображение 1