Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Процедура и заявление за отлагане от задължително обучение в 1-ви клас

   Процедура за отлагане от задължително обучение в 1-ви клас.

   Заявление за отлагане от 1-ви клас.

Процедура и заявление за отлагане от задължително обучение в 1-ви клас - Изображение 1