Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Процедура и заявление за насочване след 7-ми клас на ученици със СОП

  Процедура за насочване след 7-ми клас на ученици със специални образователни потребности.

  Заявление за насочване след 7-ми клас на ученици със специални образователни потребности.

Процедура и заявление за насочване след 7-ми клас на ученици със СОП - Изображение 1