ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

ПЛАН-ПРОГРАМА БДП

План за 2021 г. на ЦСОП Варна за действие за безопасност на движението по пътищата.

ПЛАН-ПРОГРАМА БДП - Изображение 1

Прикачени документи

ПЛАН-ПРОГРАМА БДП.pdf