Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Обучение на специалисти в ЦСОП-Варна

Министерството на образованието и науката инициира провеждане на обучения на специалисти от центрове за специална образователна подкрепа на тема:,,Разрешаване на спорове и конфликти чрез медиативни техники, осъществени от сдружение,, Институт за правозащита, равноправие, информираност и медиация. На 16-18.02 ЦСОП-Варна беше домакин на обучението. Педагогически специалисти от ЦСОП ,,Св.Св.Кирил и методий-с.Кривня, ЦСОП ,,Акад. Т.Самодумов-с.Кранево, ЦСОП ,,Д-р Петър Берон-гр.Добрич, ЦСОП-гр.Силистра и ЦСОП,,Хела-гр.Нови Пазар се включиха присъствено и в онлайн връзка. Участниците се запознаха с начини за уреждане на неразбирателствата между ученици, учители, родители, ръководство и настоятелства.

   
Обучение на специалисти в ЦСОП-Варна - Изображение 1