ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Обръщение от Директора на ЦСОП Варна

Уважаеми Родители,

 

ЦСОП Варна въвежда занимания от разстояние, считано от 16.03.2020 г. Дейностите ще се провеждат ежедневно, всеки ръководител на група ще Ви представи нужната допълнителна информация.

Желая Ви здраве, оставам на разположение и съдействие.

Заедно сме по-силни и ще преминем и през това!

 

Офелия Николова

Директор на ЦСОП Варна

Обръщение от Директора на ЦСОП Варна - Изображение 1