ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Мисли от последния работен ден

 

Истинската стойност на едно нещо е пряк резултат от енергията и намерението, които са вложени в него.

Всеки личен принос е принос към Цялото.

Действия, извършени с Любов, дават живот и вдъхновяват Цялото.

 

С обич и благодарност,

 

Офелия Николова

Директор на ЦСОП-Варна

 

 

Мисли от последния работен ден - Изображение 1