ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

График за провеждане на дейности в електронна среда

1 час / 9:00 - 9:25 ч.

2 час / 9:35 -  10:00 ч.

3 час / 10:10 - 10:35 ч.

4 час / 11:00 - 11:25 ч.

5 час / 11:35 - 12:00 ч.

График за провеждане на дейности в електронна среда - Изображение 1