Нов кабинет по готварство в ЦСОП – Варна

На 18 Февруари 2022 г. бе открит нов готварски кабинет в ЦСОП – Варна. Реализацията на кабинета е част от стратегията за приобщаващо образование на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. В него ще се провеждат часове по практика с учениците от професионално направление ,,Ресторантьорство и кетъринг“ и ще се улесни усвояването на технологията на храните и начините за организиране на събития.

Новите електрически уреди в кабинета на стойност 5 000 лв. са дарени от фирма „Роберт Бош“ ЕООД. Те ще помогнат на учениците със специални образователни потребности да придобият знания и умения за работа в заведения за хранене от различен тип. Това ще допринесе за повишаване качеството на професионалното образование в центъра и ще увеличи връзката му с нуждите на пазара на труда.

Обучението по теория и практика в ЦСОП – Варна се провежда от учител – специалист по професионална подготовка. През учебната 2022/2023 година часове по практика ще бъдат провеждани с ученици от специалност „Сладкар и хлебар“.

На официалното откриване на кабинета по готварство присъстваха ученици, преподаватели, партньори на центъра и др. Получени бяха поздравителни адреси от фирма „Роберт Бош“ ЕООД и от РУО – Варна.

Под ръководството на своите преподаватели, учениците презентираха своите умения, като подготвиха за всички гости соленки с парено тесто, поръсени със сусам.