Нарушения на сензорната интеграция

Автор: Анна Динчева, сензорен терапевт, завеждащ Комплексната програма по Ерготерапия и сензорна терапия към РЦПППО София-град

Сензорна интеграция

Сензорната интеграция е неврологичен процес, при който всички сетивни стимули от заобикалящия ни свят и от нашето собствено тяло се преработват, анализират, интерпретират, така че да можем да реагираме адекватно на физическите и социални ситуации, в които попадаме всеки ден/час/минута/. Този процес е неосъзнат /така както дишане, ходене и мн.др./, но е основополагащ фактор в ранното детско развитие. Дългият път, който детето изминава от утробата до структурираната среда в детската среда, е свързан основно с трупане на опит-сензорен, социален, емоционален и т.н. От това кака детето възприема тялото си, физическите компоненти на средата /хора, предмети, причинно-следствени връзки между тях/, зависи как ще взаимодейства с нея /как ще играе, общува, и т.н./.  Подобно на процеса на изграждане на къща, бебето поставя основите на бъдещите си способности, трупайки сензорена информация /тактилна, слухова, зрителна, проприоцептивна, вкусова, обонятелна, вестибуларна и т.н./, въз основа на която опознава тялото си, света и хората около себе си и това как да манипулира средата.

Нарушения на сензорната интеграция

Сензорно интегративна дисфункция (СИД)

Подобно на функционирането на зъбните колела, когата е засегнат дори един компонент от системата /един сензорен канал/ по отношение на преработака и анализа на сетивната информация, това дава оказва пряко влияние върху всички останали компоненти и върху цялостното функциониране. Ето защо при наличие на проблем в процеса на преработка на информацията постъпваща по сетивните канали, говорим за сензорно-интегративна дисфункция. Този дисбаланс в обработката на сетивната информация, в зависимост от степента и сетивните канали, които са най-силно засегнати, дава пряко отражение върху функционирането на детето

 • Игра
 • Общуване
 • Езикови умения
 • Хранене
 • Сън
 • Адаптация

При СИД е важно да знаем:

 • Това е нарушение в процеса на обработка и организация на информацията
 • Дисфункция, а не липса на функция /всички сетивни канали са физиологично съхранени/
 • Сетивните канали работят, но не комуникират ефективно помежду си
 • Не задължително означава умствена изостаналост и не понижава IQ

Къде можем най-често да срещнем СИД:

 • Аутизъм
 • ХДВ
 • Генетични синдроми
 • ДЦП и други неврологични
 • Обучителни трудности
 • Нарушения в езиковото развитие
 • Емоционални и поведенчески разстройства
 • Недоносени деца
 • Деца от институции

Често срещани симптоми

 • Тревожност
 • Необичайна реакция на стимули
 • Агресия/автоагресия
 • Ограничени праксисни възможности
 • Поведенчески проблеми
 • Обучителни трудности

Основни проявления на СИД 

 • Свръхрегистриращ тип – наблюдава се необичайна, силна реакция /защита, бягство, избягване/ на незаплашващи стимули от ежедневието, на които често дори не бихме обърнали внимание
 • Хипорегистриращ тип – налице е забавена реакция или често липса на такава дори при наличие на интензивни стимули /забавена реакция на болка и съответно поведение застрашаващо собственото здраве/
 • Търсене на стимули – често децата със СИД / основно деца с аутизъм/ буквално изпитват сензорен „глад“ и непрекъснато търсят стимули в заобикалящата ги среда /постоянно са в движение, налице е стереотипно поведение и автостимулации/

 Маркери в бебешка и ранна детска възраст

 • Забавяне в двигателното развитие асиметрия в стойката на тялото
 • Нежелание да се гушка и да бъде докосвано
 • Изключително силно нарушение на съня
 • Проблеми със сукане, преглъщане, пиене, хранене
 • Атипични реакции към безвредни стимули в допълнение към хипер-или хипоактивност

Маркери в предучилищна и ранна училищна възраст 

 • Забавяне в двигателното развитие
 • Несръчност
 • Необичайно поведение: агресия, регрес
 • Лоша стойка
 • Нощно напикаване/Страхови състояния
 • Слаба памет
 • Липса на концентрация
 • Обучителни нарушения, непродуктивност
 • Забавено развитие на речта

 Детето със СИД в детската градина/училище

 • Средата- важно е физическата среда да бъде структурирана и съобразена със специфичните сензорни нужди на детето. Свръх регистриращото дете се нуждае от изчистена среда с дозирано количество стимули съобразени с нуждите му, хипорегистриращото дете търси интензивни стимули, които да му носят достатъчно сетивна информация и средата трябва да му ги предоставя.
 • Екипът – детето със СИД се нуждае от мултидисциплинарен екип за подкрепа /учител, логопед, психолог, ерготерапевт, родител и др./
 • Учебният материал- задачите, които се поставят на детето, както и начинът на предоставяне на новата информация, трябва да бъдат съобразени с начина по, който детето преработва информацията, както и със засегнатите сетивни системи /силни и слаби страни /
 • Материалите- важно е материалите, с които децата играят и учат да носят достатъчно и адекватна информация за всяко едно дете като се следват базисните принципи свързани с безопасност и адекватност /по отношение на размер, цвят, материал и д.р./.
 • Помощни средства- след оценка на индивидуалните потребности е важен подборът на помощни средства, които да подпомагат процеса