Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

         Великденска украса в 4-та група в ЦСОП Варна

    "Звън Великденски, чудесен, с дъх на топъл козунак, на яйце бораче с песен

      възкреси доброто пак."

    КОЛАЖ ВЕЛИКДЕН 1