ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Учение чрез забавление - 7-ма група, специален педагог Светлана Живкова, 09.11.2020 г.

ЖИВКОВА КОЛАЖ 1

ЖИВКОВА КОЛАЖ 2

ЖИВКОВА КОЛАЖ 3

ЖИВКОВА КОЛАЖ 4

ЖИВКОВА КОЛАЖ 5