Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Учение чрез забавление - 7-ма група, специален педагог Светлана Живкова, 09.11.2020 г.

ЖИВКОВА КОЛАЖ 1

ЖИВКОВА КОЛАЖ 2

ЖИВКОВА КОЛАЖ 3

ЖИВКОВА КОЛАЖ 4

ЖИВКОВА КОЛАЖ 5