Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

С 5 - с нас и в коледните занимания

Освен традиционните педагогически методи и форми на работа, ние - специалистите на Център за специална образователна подкрепа -  Варна, познаваме и използваме и средствата за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК). Това са всички методи за комуникация, които допълват или заместват говора и писмената реч.                                        1

Нейните цели и преимущества:

- овладяване на понятия и граматически категории; работа по теми

- повишаване на възможностите за себеизразяване и изява на участника

- подобряване на зрително внимание, концентрация и мнестични процеси

- разбиране на правила за редуване и причинно – следствени връзки

- сензорна стимулация; положителна обагреност на обучителни дейности

                  2

И аз, както всички мои колеги, планирах различни извънкласни инициативи през празничния месец декември. Но поради новите мерки свързани с Covid 19, те няма как да се случат присъствено. Все пак успях да проведа две коледни занимания, непосредствено преди изцяло да преминем в обучение в електронна среда от разстояние. И това бяха имено занимания с Communicator 5 (Tobii Dynavox). Радвам се да споделя снимки от тези наистина вълшебни моменти.

       3       4

           5          6

           7          8

           9          10

В очакване на светлите коледни и новогодишни празници!

Нина Русева – ръководител на 21/22 група  ЦСОП - Варна