Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

,,Да опазим децата по пътищата"

Част от мероприятията в ЦСОП-Варна на 18.11.2021 г. на тема: ,,Да опазим децата по пътищата".
Учениците работиха по картинки, свързани с тяхната безопасност при пътуване и придвижването им до училище. Гледаха с интерес презентационните материали.
(V гр. с учител Д.Иванова,VII гр. с учител Св.Живкова и XXIV група с учител Р.Драганчев)