Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

"Да опазим децата по пътищата"-педагогическа ситуация

"Да опазим децата по пътищата"
Педагогическа ситуация, ЦСОП-Варна
6 гр. с учител Диляна Василева и 5 гр. с учител Даниела Иванова