Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

       Цветна Цветница в 4-та група в ЦСОП Варна

    "Цветна Цветница дошла е - гиздава като момиче, обичая всеки знае -

     с цвете днес да се накичи."

            КОЛАЖ ЦВЕТНИЦА