Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Моменти от нашата работа

                          my_photo_collage-28