Кабинет по готварство

В него се провеждат часове по практика с учениците от професионално направление „Ресторантьорство и кетъринг“, от специалност „Сладкар и хлебар“ и други.

Учениците със специални образователни потребности придобиват знания и умения за работа в заведения за хранене от различен тип и усвояват технологията на храните и начините за организиране на събития. Това допринася за повишаване качеството на професионалното образование в Центъра и увеличава връзката му с нуждите на пазара на труда.

Занимания в кабинета

Редовно споделяме моменти от Нашата кулинарна седмица във Facebook страницата на ЦСОП-Варна.

Реализация и откриване на кабинета

Кабинетът по готварство в ЦСОП-Варна е открит на 18 февруари 2022 г.

Реализацията на кабинета е част от стратегията за приобщаващо образование на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Новите електрически уреди в кабинета са дарени от фирма „Роберт Бош“ ЕООД.

Палачинки и социални умения – Гледайте представянето на кабинета по БНТ2